JPG

Advocaten

 

Westhaven 73-74
2801 PN Gouda

 

RECHTSGEBIEDEN

 

Archive

Arbeidsrecht Advocaat Contract

Arbeidsrecht

Wat kunt u doen bij het disfunctioneren van uw werknemer? En hoe moet u een langdurig zieke werknemer begeleiden? Hoe moet u handelen zodra er gereorganiseerd moet worden binnen uw bedrijf of organisatie?

Incassorecht Gerechtsdeurwaarder Advocaat

Incassorecht

JPG Advocaten staat u bij als u geconfronteerd wordt met een niet betalende debiteur. Wij overleggen met u wat de juiste aanpak is. Wilt u uw debiteur behouden en kan er misschien nog een regeling getroffen worden of is dit niet zinvol en moet er geprocedeerd worden?

 

Maatregelen die wij kunnen nemen zijn:

 

Beslaglegging

Afdwingen van betalingen bij de rechter

Starten van een kort geding

Aanvragen van faillissement

Madiation Advocaat Mediator

Mediation

Een conflict is voor alle betrokkenen belastend, het geeft spanningen en onzekerheid. Of het nu om een scheiding gaat, een arbeidsconflict of een conflict met uw zakenpartner: hoe eerder het geregeld is, hoe beter. Het is moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan: emoties kunnen in de weg zitten en er staat veel op het spel, zoals uw woning, de zorg voor de kinderen, uw baan, uw inkomen, onrust op de werkvloer, oplopende personeelskosten of zelfs het voortbestaan van de onderneming. Wilt u wel in gesprek met de ander, maar lukt dit niet op eigen kracht dan kunt u kiezen voor mediation.

De mediator is neutraal en onafhankelijk en begeleidt de conflictpartijen om samen tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. Als dit lukt, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Een gang naar de rechter is dan niet (meer) nodig: er is eerder een oplossing tegen lagere kosten.

JPG Advocaten behandelt bij mediation het hele scheidingsproces: gemiddeld 3 tot 4 gezamenlijke besprekingen, schriftelijke vastlegging van de afspraken in een convenant of vaststellings-overeenkomst en bij scheiding na huwelijk: de scheidingsprocedure bij de rechtbank en de inschrijving van de echtscheiding.

Mr. Tineke Jongeneel is MfN-registermediator. U kunt haar als mediator inschakelen in familiezaken, arbeidszaken, bij geschillen met het UWV of de gemeente over uw uitkering en bij zakelijke conflicten.

Ondernemingsrecht Advocaat Zakelijk Rechtsbijstand

Ondernemingsrecht

Ondernemers worden in de praktijk geconfronteerd met een veelheid van juridische onderwerpen.

Contact met zakenrelaties, werknemers, huurders/verhuurders moeten goed geregeld zijn. Wat kunt u doen als uw afnemer niet betaalt? Waar bent u aansprakelijk voor en hoe gaat u om met een curator?

JPG Advocaten heeft zich bewezen in het adviseren en procederen op deze gebieden.

Ambtenarenrecht Advocaat

Ambtenarenrecht

Er zijn veel verschillende regelingen en afspraken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, die het ambtenarenrecht onoverzichtelijk maken. Het ambtenarenrecht is op vrijwel alle fronten anders dan het “gewone” arbeidsrecht, zowel ten aanzien van de besluitvorming door de werkgever, het ontslagstelsel als de wijze van procederen.

Als (semi-)ambtenaar kunt u bij JPG Advocaten terecht voor al uw vragen en problemen over uw rechtspositie, zoals met betrekking tot uw aanstelling, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en hoe te handelen bij bijvoorbeeld een slechte beoordeling. Ook kan JPG Advocaten u bijstaan in geval van rechtspositionele maatregelen, zoals bijvoorbeeld een opgelegde berisping of schorsing en bij (dreigend) ontslag.

Letselschade Advocaat Ongevallen

Letselschade

Heeft u letsel als gevolg van een verkeersongeval, bedrijfsongeval, misdrijf of een medische fout? Wij helpen u graag verder.

Wij geven u snel inzicht in uw situatie en adviseren u zorgvuldig over de juridische en praktische (on)mogelijkheden in uw zaak. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk en brengen voor u in kaart welke schade op de wederpartij verhaald kan worden. Er is mogelijk sprake van inkomensverlies of uw carrière gaat er anders uit zien. Meestal zijn er ook medische kosten ontstaan. Tevens is overige financiële schade mogelijk omdat u huishoudelijke werkzaamheden aan derden moet uitbesteden.