JPG

Advocaten

 

Westhaven 73-74
2801 PN Gouda

 

RECHTSGEBIEDEN

 

Archive

Ambtenarenrecht

Er zijn veel verschillende regelingen en afspraken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, die het ambtenarenrecht onoverzichtelijk maken. Het ambtenarenrecht is op vrijwel alle fronten anders dan het “gewone” arbeidsrecht, zowel ten aanzien van de besluitvorming door de werkgever, het ontslagstelsel als de wijze van procederen.

Als (semi-)ambtenaar kunt u bij JPG Advocaten terecht voor al uw vragen en problemen over uw rechtspositie, zoals met betrekking tot uw aanstelling, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en hoe te handelen bij bijvoorbeeld een slechte beoordeling. Ook kan JPG Advocaten u bijstaan in geval van rechtspositionele maatregelen, zoals bijvoorbeeld een opgelegde berisping of schorsing en bij (dreigend) ontslag.

Mediation

Een conflict is voor alle betrokkenen belastend, het geeft spanningen en onzekerheid. Of het nu om een scheiding gaat, een arbeidsconflict of een conflict met uw zakenpartner: hoe eerder het geregeld is, hoe beter. Het is moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan: emoties kunnen in de weg zitten en er staat veel op het spel, zoals uw woning, de zorg voor de kinderen, uw baan, uw inkomen, onrust op de werkvloer, oplopende personeelskosten of zelfs het voortbestaan van de onderneming. Wilt u wel in gesprek met de ander, maar lukt dit niet op eigen kracht dan kunt u kiezen voor mediation.

De mediator is neutraal en onafhankelijk en begeleidt de conflictpartijen om samen tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. Als dit lukt, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Een gang naar de rechter is dan niet (meer) nodig: er is eerder een oplossing tegen lagere kosten.

JPG Advocaten behandelt bij mediation het hele scheidingsproces: gemiddeld 3 tot 4 gezamenlijke besprekingen, schriftelijke vastlegging van de afspraken in een convenant of vaststellings-overeenkomst en bij scheiding na huwelijk: de scheidingsprocedure bij de rechtbank en de inschrijving van de echtscheiding.

Mr. Tineke Jongeneel is MfN-registermediator. U kunt haar als mediator inschakelen in familiezaken, arbeidszaken, bij geschillen met het UWV of de gemeente over uw uitkering en bij zakelijke conflicten.

Arbeidsrecht Advocaat Contract

Arbeidsrecht

Wat kunt u doen bij het disfunctioneren van uw werknemer? En hoe moet u een langdurig zieke werknemer begeleiden? Hoe moet u handelen zodra er gereorganiseerd moet worden binnen uw bedrijf of organisatie?

Incassorecht Gerechtsdeurwaarder Advocaat

Incassorecht

JPG Advocaten staat u bij als u geconfronteerd wordt met een niet betalende debiteur. Wij overleggen met u wat de juiste aanpak is. Wilt u uw debiteur behouden en kan er misschien nog een regeling getroffen worden of is dit niet zinvol en moet er geprocedeerd worden?

 

Maatregelen die wij kunnen nemen zijn:

 

Beslaglegging

Afdwingen van betalingen bij de rechter

Starten van een kort geding

Aanvragen van faillissement

Madiation Advocaat Mediator

Mediation

Een conflict is voor alle betrokkenen belastend, het geeft spanningen en onzekerheid. Of het nu om een scheiding gaat, een arbeidsconflict of een conflict met uw zakenpartner: hoe eerder het geregeld is, hoe beter. Het is moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan: emoties kunnen in de weg zitten en er staat veel op het spel, zoals uw woning, de zorg voor de kinderen, uw baan, uw inkomen, onrust op de werkvloer, oplopende personeelskosten of zelfs het voortbestaan van de onderneming. Wilt u wel in gesprek met de ander, maar lukt dit niet op eigen kracht dan kunt u kiezen voor mediation.

De mediator is neutraal en onafhankelijk en begeleidt de conflictpartijen om samen tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. Als dit lukt, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Een gang naar de rechter is dan niet (meer) nodig: er is eerder een oplossing tegen lagere kosten.

JPG Advocaten behandelt bij mediation het hele scheidingsproces: gemiddeld 3 tot 4 gezamenlijke besprekingen, schriftelijke vastlegging van de afspraken in een convenant of vaststellings-overeenkomst en bij scheiding na huwelijk: de scheidingsprocedure bij de rechtbank en de inschrijving van de echtscheiding.

Mr. Tineke Jongeneel is MfN-registermediator. U kunt haar als mediator inschakelen in familiezaken, arbeidszaken, bij geschillen met het UWV of de gemeente over uw uitkering en bij zakelijke conflicten.

Familierecht Advocaat

Familierecht

Gezin, relaties en familie zijn essentieel voor ieder mens. Als zich in een relatie, gezin of familie problemen voordoen, ervaart iedere betrokkene dat terecht als zeer ingrijpend. Emoties kunnen hoog oplopen, met als gevolg dat het extra moeilijk is om zelf een oplossing te bereiken.

Het familierecht is veelomvattend en er zijn regelmatig ontwikkelingen in de regelgeving en rechtspraak. In familiezaken is procederen in veel gevallen onvermijdelijk. Een echtscheiding kan nu eenmaal alleen door de rechtbank worden uitgesproken en het is nog steeds verplicht om dit met behulp van een advocaat aan te vragen. Ook alimentatiezaken en boedelscheidingsprocedures kunnen alleen door een advocaat namens u bij de rechtbank worden ingediend.

Het is dan ook zeer zinvol een gespecialiseerde familierechtadvocaat in te schakelen als u op dit terrein vragen heeft of met conflicten of procedures te maken krijgt.