JPG

Advocaten

 

Westhaven 73-74
2801 PN Gouda

 

RECHTSGEBIEDEN

 

Familierecht Advocaat

Ook in Waddinxveen staan wij voor u klaar
Persoonlijk in
Familierecht

Gezin, relaties en familie zijn essentieel voor ieder mens. Als zich in een relatie, gezin of familie problemen voordoen, ervaart iedere betrokkene dat terecht als zeer ingrijpend. Emoties kunnen hoog oplopen, met als gevolg dat het extra moeilijk is om zelf een oplossing te bereiken.

Echtscheiding

Gaat u uit elkaar? Dan gaan u, uw eventuele kinderen maar ook de verdere familie en vrienden een emotionele en onzekere periode tegemoet. Een scheiding betekent ingrijpende veranderingen.

Mediation

De mediator is neutraal en onafhankelijk en begeleidt de conflictpartijen om samen tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. Als dit lukt, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Een gang naar de rechter is dan niet (meer) nodig: er is eerder een oplossing tegen lagere kosten.

Alimentatie

Wilt u weten of de alimentatie klopt? Wilt u laten beoordelen of u herziening kunt vragen, bijvoorbeeld omdat u minder inkomen heeft door een onvrijwillig ontslag? Is uw gezinssituatie gewijzigd, omdat u een kind heeft gekregen met uw nieuwe partner? Of is dit aan de orde bij uw ex-partner? Wilt u weten of u stopzetting van de partneralimentatie kunt vragen, omdat uw ex-partner zelf genoeg verdient of kan verdienen?

Boedelscheiding

Bij een scheiding komt u ook te staan voor het verdelen van de bezittingen. Het is belangrijk hierover goede afspraken te maken, zodat er later geen problemen ontstaan omdat er zaken zijn vergeten. Denkt u niet alleen aan een woning, meubels en vervoermiddelen, maar ook aan de tegoeden op de betaal- en spaarrekeningen, de waarde van levensverzekeringen of beleggingsportefeuilles.

Huwelijkse Voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden sluit u af bij een notaris, meestal gebeurt dit voorafgaand aan het huwelijk maar soms ook tijdens het huwelijk bijvoorbeeld als één van de echtgenoten een onderneming start. Heel vaak verdwijnen de huwelijkse voorwaarden na het afsluiten in een la en komen pas weer tevoorschijn bij de scheiding. Dit zorgt in de praktijk voor veel vragen en problemen: is er bijgehouden welke goederen in privé zijn verkregen, wat heeft ieder van de echtgenoten bijgedragen aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding, waar heeft u recht op als u heeft meebetaald aan de aankoop van een privéwoning door uw echtgenoot/echtgenote, heeft u jaarlijks met elkaar de overgespaarde inkomsten gedeeld?

Pensioen na echtscheiding

Een scheiding heeft ook ingrijpende gevolgen voor uw inkomen als u met pensioen gaat. Degene die tijdens het huwelijk pensioen heeft opgebouwd, zal bij pensionering minder pensioen ontvangen als er wordt gekozen voor het wettelijk systeem van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Het is mogelijk van dit wettelijk systeem af te wijken, bijvoorbeeld door af te spreken dat ieder de eigen pensioenrechten behoudt.

Ambtenarenrecht Advocaat

JPG Advocaten in het kort

Bewust kleinschalig en in hoge mate gespecialiseerd, zijn kenmerkende eigenschappen van het advocatenkantoor Jongeneel, Pluis en Van der Giesen Advocaten te Gouda.

 

Korte lijnen en deskundigheid staan borg voor een persoonlijke en op resultaat gerichte dienstverlening. Daarbij geldt als uitgangspunt dat door een goede juridische begeleiding in een vroeg stadium tijd en geld kunnen worden bespaard. Als er geprocedeerd wordt, kunt u ook in de rechtszaal op deskundige bijstand rekenen.

Team JPG Advocaten Gouda

Kom langs voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Iedere maandag gratis spreekuur van 16:00 tot 18:00 uur