JPG

Advocaten

 

Westhaven 73-74
2801 PN Gouda

 

RECHTSGEBIEDEN

 

Ondernemingsrecht Advocaat

Ook in Waddinxveen staan wij voor ondernemers klaar
Sterk in
Ondernemingsrecht

Ondernemers worden geconfronteerd met een veelheid van juridische onderwerpen. Contact met zakenrelaties en werknemers moet goed geregeld zijn. Wat kunt u doen als uw afnemer niet betaalt? Waar bent u aansprakelijk voor en hoe gaat u om met een curator?

Arbeidsrecht

Wat kunt u doen bij het disfunctioneren van uw werknemer? En hoe moet u een langdurig zieke werknemer begeleiden? Hoe moet u handelen zodra er gereorganiseerd moet worden binnen uw bedrijf of organisatie?

Incassorecht

JPG Advocaten staat u bij als u geconfronteerd wordt met een niet betalende debiteur. Wij overleggen met u wat de juiste aanpak is. Wilt u uw debiteur behouden en kan er misschien nog een regeling getroffen worden of is dit niet zinvol en moet er geprocedeerd worden?

Huurrecht

JPG Advocaten staat zowel verhuurders als huurders bij. Wij zijn op o.a. de volgende huurrechtonderwerpen actief: Beëindigen van huurovereenkomsten, Indeplaatsstelling bij bedrijfshuurruimte, Incasso verschuldigde huur, Opstellen van huurcontracten

Handels- en Verbintenissenrecht

PG Advocaten is u behulpzaam bij het opstellen van commerciële overeenkomsten, zoals koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en algemene voorwaarden. Als het nodig is, wordt bij de rechter nakoming van de overeenkomst geëist en/of schadevergoeding gevorderd bij het niet nakomen van overeenkomsten.

Faillissementsrecht

Is een afnemer failliet? Wordt u geconfronteerd met niet betaling of met een curator die onredelijke eisen stelt? Stelt de curator u aansprakelijk voor tekorten in een faillissement? Is het zinvol om het faillissement van een niet betalende zakenrelatie aan te vragen? En wat is het gevolg van een dergelijk faillissement?

Ambtenarenrecht Advocaat

JPG Advocaten in het kort

Bewust kleinschalig en in hoge mate gespecialiseerd, zijn kenmerkende eigenschappen van het advocatenkantoor Jongeneel, Pluis en Van der Giesen Advocaten te Gouda.

 

Korte lijnen en deskundigheid staan borg voor een persoonlijke en op resultaat gerichte dienstverlening. Daarbij geldt als uitgangspunt dat door een goede juridische begeleiding in een vroeg stadium tijd en geld kunnen worden bespaard. Als er geprocedeerd wordt, kunt u ook in de rechtszaal op deskundige bijstand rekenen.

Team JPG Advocaten Gouda

Kom langs voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Iedere maandag gratis spreekuur van 16:00 tot 18:00 uur